Ingen bro åbninger af Kronprins Frederiks bro 20-23/11-2018

Til alle interessenter,

Angående Kronprins Frederiks bro i Frederikssund.

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder vedrørende styringen af klapperne på Kronprins Frederiks bro i Frederikssund, vil det være nødvendigt, at afspærre klapfaget for åbning i nogle få dage i efteråret 2018. Dvs. klapfaget/gennemsejlingsfaget på broen vil være spærret for åbning i forhold til den underførte skibstrafik. Det vil fortsat være muligt at sejle under broen med lave fartøjer der kan komme under broen.

Arbejdet er planlagt til udførelse fra tirsdag den 20. november 2018 kl. 00.01 til og med fredag den 23. november 2018 kl. 09.00. Arbejdet er lagt på dette tidspunkt af året af hensyn til mindst mulig forstyrrelse på lystsejladsen m.m.

Arbejdet er nødvendigt og skal udføres for at sikre broens funktion og drift fremadrettet.

I forbindelse med anmeldelse af arbejdet til søfartsstyrelsen og advisering i efterretning for søfarende, skal jeg bede om Jeres evt. kommentarer, indvendinger eller lign. i forhold til ovenstående planlagte arbejder og lukningen af klapfaget.

Såfremt I ikke har indvendinger i forhold til ovenstående arbejder, skal jeg bede om en tilbagemelding hvor I bekræfter dette.

Tilbagemelding udbedes senest fredag den 28. september 2018 ved skriftlig tilbagemelding til undertegnede.

Såfremt vi ikke har modtaget bemærkninger inden for denne tidsfrist tillader vi os at antage, at der ikke er bemærkninger til spærring af klapfaget/gennemsejlingsfaget for åbninger i ovenstående periode.

I er naturligvis også meget velkommen til at kontakte undertegnede såfremt I har spørgsmål.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Niclas Grønkjær Rasmussen
Civilingeniør (B)
Senior ingeniør

1101039 - Bro og tunnelvedligehold
M +45 5161 6154
ngr@ramboll.dk