Jun
23
7:00 PM19:00

Skt. Hans Aften

skt hans bål.jpg

Den længste dag på året står for døren - det er snart Skt. Hans Aften på søndag den 23. juni og det fejrer vi også i Frederikssund Sejlklub.

Vi tænder grillen, som vil være klar til brug kl. 19.00.

Frederikssund Sejlklub giver et glas vin, øl eller vand til maden.

Alle har mulighed for at sejle ud og ligge klar til, at bålet bliver tændt kl. ca. 22.20/22.30 af Vikingerne med fakler.

Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse om, hvorvidt du deltager.

Ohøj og vel mødt til en fantastisk oplevelse

Med venlig hilsen
Henriette Taksøe-Jensen 
Mobil 23 48 21 40

View Event →
Jun
22
8:30 AM08:30

Haldor Topsøe Cup

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17265047_1808400732817838_8329271113996263022_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=8a4a8e66fa2357ced0b333c35eb74ef9&oe=5D90D99A

Du og din jolle er inviteret til Haldor Topsøe Cup.

Stævnet afvikles tæt ved den nye 
Kronprinsesse Mary's Bro.

Stævnet er åbent for alle sejlere i disse jolletyper:
- Enmandsjoller: Optimist B+C, Zoom 8, Tera, Laser, Europe.
- Tomandsjoller: Feva.

Dette stævne er det første i rækken af årets juniorstævner som afholdes i Isefjordkredsens klubber. Tilsammen udgør de fire stævner kredsmesterskabet for jollesejlere i Isefjordkredsen.

Stævnet afsluttes med cirka 2 timers hold-konkurrence på paddleboards. Formålet er at ryste sejlerne sammen på kryds og tværs af klubber. Efter præmieoverrækkelsen er der fælles grill og hygge på havnen. Vi indbyder alle til at deltage i dette.

Stævnet arrangeres i samarbejde med Jægerspris Sejlklub og med økonomisk støtte fra Haldor Topsøe. 

Facebook: https://www.facebook.com/haldortopsoecup

View Event →
Jun
15
to Jun 16

Sjælland Rundt På Indersiden

Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste og mest fremgangsrige sejladser. Vi kommer rundt i alle kroge af Roskilde Fjord og Isefjorden.

Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagere til over 140 tilmeldte.

·        Sejladsen er åben for alle - udenfjords deltagere er meget velkomne
·        Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen
·        Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere, motorbåde og sejlerskoler
·        Kapsejlads for dem, der er bidt af konkurrencemomentet
·        Tursejlads for sejlbåde, der mest er med for hyggens skyld
·        Motorbådssejlads med opgaver, hygge og konkurrencer undervejs
·        Kåring af årets sejlerskolebåd, og præmier/gaver til alle med indsendt logbog
·        Præmier til singlehand, doublehand og båden med største besætning
·        En afslappet atmosfære med tid til socialt samvær og overnatning i havn
·        Flotte præmier til alle, der indsender logbogen – også hvis du udgår undervejs
·        Præmier til de bedste fotos fra årets sejlads
·        Stor sejlerfest og præmieoverrækkelse sidste weekend i august

Tilmelding senest 1. juni (Grundlovsdag) 

Online tilmelding via www.srpi.dk/srpi hvor der betales kr. 250,- (efter 1. juni koster det 500,-)

 Se mere på hjemmesiden

View Event →
May
4
11:30 AM11:30

Standerhejsning

Traditionen tro er der standerhejsning
i
Frederikssund Sejlklub
 Lørdag den 4. maj

Vi synger vi flaget op
og for at smøre ganen oven på anstrengelsen bydes der på “byg selv” flæskestegsandwich for en sølle 10’er

Klubben giver en øl eller vand til at skylle efter med.

Kom og vær med til at byde den nye sæson velkommen.

FD standerhejs.jpg
View Event →
Mar
18
7:00 PM19:00

I kajak rundt om Grønland

1.jpg
2.jpg

I dette foredrag beretter han om sine kajakrejser rundt om hele Grønland, besøg i de små bygdesamfund og større byer. Han har foretaget en rejse, som er langt ud over det normale. At sejle i kajak rundt om verdens største ø – en ikke ufarlig færd.

 

3.jpg

Han fortæller og viser billeder om den enestående og uberørte natur. Foredraget ledsages af smukke billeder og der vil være mulighed for spørgsmål efter foredraget, ikke mindst om Grønlands fremtid som kan gå i mange forskellige retninger. En flot og interessant aften.

                                        

Eventyrer, forfatter John Andersen

John Andersen er uddannet arkitekt og tegnede til sin afgangseksamen de typehuse, som findes i tusindtal overalt i Grønland. John Andersen er i sandhed en rigtigt eventyrer, der har været over det meste af jorden. Han har også været formand for ”Eventyrernes klub” Sidst har han på motorcykel i en alder af 75 år kørt gennem det meste af Sydamerika.

 

Velkommen til foredrag med John Andersen.

FREDERIKSSUND SEJLKLUB

Bestyrelsen

View Event →
Mar
4
6:00 PM18:00

KLUBAFTEN HOS NORTH SAILS

NS1.jpg

Hos North Sails vil vi gerne dele ud af vores viden og erfaringer. Vi arrangerer derfor ofte klubaftener for sejlklubber, hvor vi over knap 3 timer fremviser vores 600 kvm serviceloft. Vi gennemgår trim af rig og sejl samt pasning og pleje af dine sejl. Alle er velkomne til at tage deres egne sejl med, hvis de trænger til et serviceeftersyn. 

NS vil servere en forfriskning undervejs. Aftenen koster ikke noget for hverken sejlklub eller deltage- re. For at sikre alle får noget ud af aftenen, må vi begrænse os til højst 30 deltagere pr. aften. 

Deltagelse er gratis, men da NS har brug for at vide hvor mange vi kommer, er tilmelding senest d. 28/2-2019 nødvendig.
Tilmeld dig / jer til Niels Laursen på mobil 20205272, mail:
niels@email.dk eller til generalforsamling d. 28/2-2019

 

NORTH SAILS HERLEV

Lyskær 10
2730 Herlev
3920 4090
DEN@northsails.com

NS2.jpg
View Event →
Feb
28
7:30 PM19:30

Generalforsamling i FD

klokke.jpg

FD generalforsamling 2019

Torsdag d. 28. februar kl. 19:30

Vi har snart klaret os igennem de mørke og kolde vinterdage, så der går ikke længe, før drømmen om den kommende sejlsæson bliver til virkelighed. Mens de fleste af os venter endnu lidt på varmere vejlmeldinger, vil vi benytte tiden til at kaste et blik på det forgangne år med henblik på at gøre den nye sæson endnu bedre. Vi vil på generalforsamlingen drøfte sejlklubbens drift, foreningens aktiviteter og medlemmernes ønsker.

Indkomne forslag


Der er indkommet fire forslag til behandling på dette års generalforsamling.
 

1) Vedr. udlejning af klubhus

Af Erling Thomasen, Medl.nr. 204

Forslag: Stop for fest udlejning af klubhuset, så huset kan anvendes til det formål, det er bygget til.

Motivation: Foreningskulturen er ikke på samme høje niveau som tidligere. så det gælder om at lytte til alle de signaler der kommer for at holde sammen på et foreningsliv, og gøre det attraktivt at samles om klubben. Hovedparten af medlemmerne betaler deres kontingent; men føler ikke noget større tilhørsforhold. Man betragter det som at har du en båd, skal du også være medlem af en sejlklub. Desværre har DS i alt
for mange år ikke haft fokus på tursejlads.

Forslaget går ud på at Sejlklubben stopper for udlejning af klubhuset, og anvender det formål det i sin tid blev bygget til: nemlig til brug for klubbens medlemmer: såvel til fælles arrangementer og undervisning og ikke mindst samlingspunkt for klubbens medlemmer og gæster. Noget som ligger højt på listen over faciliteter, der er angivet som en af de største forbedringer, der burde være adgang til, når der skal vælges havn, hvad enten det drejer sig om hjemhavn eller feriehavn

Der skal nok nytænkes i brugen af klubhuset. evt. med et område med mere komfortable møbler, og et tv, (havnen betaler i forvejen medieafgift), samt adgang til vores fantastiske køkken.

Det kunne måske også trække et par ekstra til bådejernes vagtordning.

Vi kan frygte, at der fremover vil blive større søgning på udlejningsområdet, da Frederikssund Kommune har forbudt al udlejning til private i kommunens sportsanlæg.

Samtidig er det ikke i orden, at vi konkurrerer med kommunens private udlejere, der prøver at få en forretning til at overleve.
 

2) Vedr. udlejning af klubhus

Af bestyrelsen

Forslag: Bestyrelsen foreslår, at klubhuset kun lukkes for udlejning i sejladssæsonen, dvs. fra d. 1/4 til d. 30/9.
 

3) Vedr. udlejning af klubhus

Af Kjeld Moselund, Medl.nr. 66

Forslag: Jeg foreslår, at klubhuset kun lukkes for udlejning i de perioder, hvor der mest arbejdes på bådpladsen med forårs– og efterårsklargøring: d. 15/3 -15/5 og d. 1/10 -15/11.
 

4) Vedr. handel med obligationer

Af Jens Jørgen Andersen

Kassereren anmoder om, at generalforsamlingen ved afstemning tilslutter sig den følgende formulering, som giver bestyrelsen mulighed for at handle med obligationer, alene med det formål at opnå en fornuftig forrentning af foreningens kapital:

"Generalforsamlingen bemyndiger hermed Frederikssund Sejlklubs bestyrelse til at oprette et værdipapirdepot, således at foreningen fortsat kan handle realkreditobligationer."

Sæt dit præg på sejlklubben


Efter 11 år i erhvervet afgår Lotte Moselund som formand. Det betyder, at der er plads til et nyt medlem i bestyrelsen.

Som medlem af sejlklubbens bestyrelse kan du sætte dit præg på foreningenslivet og hverdagen i FD. Du er med til at bestemme, hvordan foreningens midler bliver brugt, og du har mulighed at forøge sejlerglæden for både dig selv og sejklubbens andre medlemmer samt udefrakommende gæster og fremtidige medlemmer.

Du kan engagere dig i bestyrelsen med en konkret agenda eller blot et generelt ønske om at tilgodese medlemmernes interesser. Bestyrelsesposten indebærer omkring 8 møder om året, som tilpasses bestyrelsens kalender, og derudover er din indsats i høj grad styret af dine muligheder og motivation.

Dagsorden


Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens & udvalgenes beretning

 4. Kassereren fremlægger regnskabet

 5. Indkomne forslag

  1. Fra Erling Thomasen om at lukke helt for udlejning af FD's klubhus

  2. Fra bestyrelsen om at lukke for udlejningen fra 1/4 til 30/9

  3. Fra Kjeld Moselund om kun at lukke 15/3 - 15/5 og 1/10 - 15/11

  4. Fra Jens Jørgen Andersen om bemyndigelse til køb af obligationer

 6. Fastsættelse af kontingent

  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 7. Valg af formand

  • Lotte Moselund er på valg og modtager ikke genvalg

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne bestå af syv medlemmer og to suppleanter:

  1. Jens Jørgen Andersen er ikke på valg

  2. Niels Laursen er ikke på valg

  3. Morten Andersen er ikke på valg

  4. Henriette Taksøe er ikke på valg

  5. Torben Bay er på valg, modtager genvalg

  6. Christian Lumby er på valg, modtager genvalg

 9. Valg af suppleanter

  1. Christian Rasmus Møller er på valg, modtager genvalg

  2. Christian Hangel er ikke på valg

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Gabriela Gravenhorst er på valg

  2. Søren Bergh Andersen er som revisorsuppleant på valg hvert år

 11. Eventuelt

View Event →
Jan
31
7:00 PM19:00

Foredrag med Jens Als Andersen: "Gå nye veje”

Bang! sagde det. Og så gik båden ned!

Jens Als.jpg

Jens Als Andersen ser ud som om, han lige har fortalt en sjov vittighed! Men han er jo også medlem af Eventyrernes Klub, og det er kun de absolut overlevelsesdygtige typer, der bliver optaget der. Der er heller ikke ret mange der har sejlet alene over Atlanten i en sejlbåd.

 Det har Jens Als Andersen fra Holbæk, næsten tre gange. For det var den tredje gang, båden gik ned efter 12 dage. Han lå ellers til at klare turen på rekordtid. Men i aftenskumringen ramte han en halvsunken container, der lå og flød, og der gik hul i båden.

Sejlads har altid været en del af livet for den 60-årige top-idrætsmand. Også efter at han brækkede ryggen som 15 årig som skibsdreng i Spanien, med efterfølgende lammelser i benene.

Sejlads har også været på det Paraolympiske program siden 2000 i Sydney og Jens Als Andersen har som den eneste nogensinde repræsenteret Danmark i sejlads 4 gange siden.

Denne aften vil handle om selve sejladserne, men også om hvordan man identificerer sig selv, overvinder vanskeligheder og opnår høje mål.

Velkommen til foredrag med Jens Als Andersen.

FREDERIKSSUND SEJLKLUB

Bestyrelsen

View Event →
Jan
5
12:30 PM12:30

Nytårskur 2019

nykur.jpg
2019.jpg

i klubhuset

Lørdag den 5. januar 2019 kl. 12:30

Kom og vær med !!

Både gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

For nye medlemmer og ”glemsomme hoveder”

skal vi da lige ridse reglerne op:

Der er ingen tilmelding, og det koster ingenting at deltage. Vi mødes kl. 12:30 og dækker bord i fællesskab. Tidligere har vi været mellem 30 - 45 personer der har deltaget, men vi kan nemt være mange flere.

Lav èn af dine dejlige specialiteter, og lad os andre smage den, der er ingen grænser for, hvad du kan tage med, sild, pålæg, ost, salat osv. Det kan være koldt eller varmt, eller kage til kaffen, ja faktisk lige hvad du har lyst til…?

Kabysudvalget vil på klubbens vegne sørge for, at der er div. brød, smør, fedt, dug, kaffe, lys og servietter til alle.

Øl og vand købes til klubpriser. – Vin og andet, medbringer I selv.

Kom og mød jeres klubkammerater til en hyggelig eftermiddag, i en særdeles afslappet atmosfære.

bord.jpg

Husk:

I altid er velkomne til at medbringe, en sang, et morsomt indslag eller noget andet underholdende…?

Vel mødt

Kabysudvalget.
View Event →
Dec
5
7:00 PM19:00

Foredrag med HF Industri & Marine ApS

Onsdag d: 5/12-2018 kl 19:00 kommer HF Industri & Marine og fortæller om deres produkter og “know how”.

Emner kunne være:

 • Rep. af glasfiber/epoxy

 • Rep. af teakdæk

 • Maling og lakering

 • Osmosebehandling

Specifikke emner kan imødekommes

Alle medlemmer med påhæng er velkommende.

HF Industri & Marine er det firma i DK som besidder den største viden og erfaring indenfor epoxy, samt marineprodukter i øvrigt. Den viden deler vi gerne med jer, ganske gratis. Vores produktlinie består udelukkende af kvalitetsprodukter med den højeste grad af ydeevne

View Event →
Jun
16
to Jun 17

Sjælland Rundt På Indersiden

Prøv en herlig weekend med

Sjælland Rundt På Indersiden 16.-17. juni 2018

Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste, flotteste og mest fremgangsrige sejladser. Der sejles ca. 84 sømil i det smukke fjordlandskab i Roskilde Fjord og Isefjorden. Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagere til langt over hundrede både.

 • Jo flere vi er, jo sjovere bliver det!
 • Sejladsen er åben for alle - udenfjords deltagere er meget velkomne
 • Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen
 • Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere og sejlerskoler
 • Kapsejlads for dem, der er bidt af konkurrencemomentet
 • Tursejlads for sejlbåde, der mest er med for hyggens skyld
 • Motorbådssejlads med opgaver, hygge og konkurrencer undervejs
 • Hobiecats har deres eget spændende løb i flere etaper
 • En afslappet atmosfære med tid til socialt samvær og overnatning i havn
 • Kåring af årets sejlerskolebåd, samt singlehand og doublehand sejlads
 • Præmier/gaver til alle med indsendt logbog
 • Stor sejlerfest og præmieoverrækkelse sidste weekend i august
 • Tilmelding senest 1. juni

Online tilmelding via www.srpi.dk/srpi foretrækkes, men du kan også printe et tilmeldingsskema fra hjemmesiden.

Startgebyret kr. 250,- kan overføres til regnr. 9243 kontonr. 4577 612 051. Ved online betaling 'identificeres' din betaling med bådens navn.

www.srpi.dk/srpi

Se mere på hjemmesiden, eller kontakt: Flemming Krag Rasmussen, 40504109, plads 318

View Event →
Apr
12
7:30 PM19:30

Youht Vikings

Mads Emil Lübech (”Smil” blandt sejlervennner) fra Sejlerlandsholdet kommer og fortæller om Youth Vikings og Youth American Cup 2017.

Foredraget er for alle aldre der ønsker at blive inspireret, og ikke mindst for de yngre der bliver introduceret til spændende sejlsportsopblevelser på ”den store klinge” samt et indblik i den semiprofesionelle og profesionelle sejlerverden. Foredraget giver samtidigt et indblik i verdens ældste fortløbende sportsbegivenheds historie.

Youth Vikings Denmark var de danske repræsentanter ved Red Bull Youth America’s Cup 2017 på Bermuda. Hør historien om hvordan det lykkedes en gruppe unge danskere at deltage i den nyligt opstartede ungdoms udgave af verdens ældste sportsbegivenhed - America’s Cup!

Projektet blev startet og kørt af de unge vikinger selv, og nu er de tilbage for at fortælle om de oplevelser der er forbundet med deltagelsen i så stort et projekt samt en så eksklusiv begivenhed.

En historie om en gruppe danske talenter på den helt store sejlsportsscene
View Event →
Apr
5
7:00 PM19:00

VETUS on-line

Kære sejlere
Vi har hermed fornøjelsen, at invitere til klubaften med VetusOnline.com

På aftenen vil du få et oplæg omkring Vetus kvalitetsprodukterne krydret med ’Hands-On oplevelse’ og svar på dine spørgsmål.
Og så er der kage til.
VetusOnline.com er totalleverandør af bådsystemer; Komplette systemer samt enkelte dele til systemer som f.eks.: Toilet, ferskvand, aksel, ventilation, motor, det elektriske, vindue, udstødning, anker, brændstof, styring, manøvrering, komfort m.fl.

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Frederikssund Sejlklub

View Event →
Mar
12
7:00 PM19:00

En aften med Siriuspatruljen

Mandag d. 12. marts kl. 19:00 har Sejlklubben inviteret Anders Kjærgaard til at komme og fortælle om arbejdet med Siriuspatruljen. De mange år i Grønland har han også brugt på at tage en lang række film og billeder, som han denne aften vil vise os. De er fantastisk smukke og giver os et unikt indblik i en anderledes del af det danske rige.

View Event →
Oct
1
10:00 AM10:00

AFRIGGERSEJLADS

ROSKILDE SEJLKLUB INVITERER ISEFJORDSKREDSENS KAPSEJLERE TIL
AFRIGGERSEJLADS FØRSTE SØNDAG I OKTOBER, 01/10.

Første båd i mål vinder - men vi starter forskudt :-)
Langsomste både starter kl. 10 og efter handicap følger de næste.
Du kan vælge mellem Afrigger-KAPsejlads og Afrigger-TURsejlads
Afrigger-KAPsejlads tæller med til næste års kredsmesterskab.

Se: ROSKILDE SEJLKLUB

View Event →