Kontingentsatser for 2019:

Aktive sejlere ……………. 750 kr
Pensionister o. 65 år … 500 kr
Ægtefæller …………………. 500 kr
Juniorer ………………………. 750 kr
Forening/familie ………. 1.600 kr