SejlerSkole

Vor naboklub tilbyder sejlerskole med bla. Duelighedsteori og navigation
Læs mere her på: