I listen herunder finder du en liste over de nærmeste af Dansk Sejlunions turbøjer. Klik på dem for at få vist bøjernes positioner på søkort.

Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 170 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og mærket med DS-standeren.

I sejlsæsonen 2016 vil der være ca. 270 turbøjer til rådighed for danske sejlere. Baggrunden for det meget større antal er at Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer. Danske Tursejleres bøjer er mærket "DT". Bøjernes omtrentlig position kan ses på kortet herunder.