Back to All Events

Generalforsamling i FD

klokke.jpg

FD generalforsamling 2019

Torsdag d. 28. februar kl. 19:30

Vi har snart klaret os igennem de mørke og kolde vinterdage, så der går ikke længe, før drømmen om den kommende sejlsæson bliver til virkelighed. Mens de fleste af os venter endnu lidt på varmere vejlmeldinger, vil vi benytte tiden til at kaste et blik på det forgangne år med henblik på at gøre den nye sæson endnu bedre. Vi vil på generalforsamlingen drøfte sejlklubbens drift, foreningens aktiviteter og medlemmernes ønsker.

Indkomne forslag


Der er indkommet fire forslag til behandling på dette års generalforsamling.
 

1) Vedr. udlejning af klubhus

Af Erling Thomasen, Medl.nr. 204

Forslag: Stop for fest udlejning af klubhuset, så huset kan anvendes til det formål, det er bygget til.

Motivation: Foreningskulturen er ikke på samme høje niveau som tidligere. så det gælder om at lytte til alle de signaler der kommer for at holde sammen på et foreningsliv, og gøre det attraktivt at samles om klubben. Hovedparten af medlemmerne betaler deres kontingent; men føler ikke noget større tilhørsforhold. Man betragter det som at har du en båd, skal du også være medlem af en sejlklub. Desværre har DS i alt
for mange år ikke haft fokus på tursejlads.

Forslaget går ud på at Sejlklubben stopper for udlejning af klubhuset, og anvender det formål det i sin tid blev bygget til: nemlig til brug for klubbens medlemmer: såvel til fælles arrangementer og undervisning og ikke mindst samlingspunkt for klubbens medlemmer og gæster. Noget som ligger højt på listen over faciliteter, der er angivet som en af de største forbedringer, der burde være adgang til, når der skal vælges havn, hvad enten det drejer sig om hjemhavn eller feriehavn

Der skal nok nytænkes i brugen af klubhuset. evt. med et område med mere komfortable møbler, og et tv, (havnen betaler i forvejen medieafgift), samt adgang til vores fantastiske køkken.

Det kunne måske også trække et par ekstra til bådejernes vagtordning.

Vi kan frygte, at der fremover vil blive større søgning på udlejningsområdet, da Frederikssund Kommune har forbudt al udlejning til private i kommunens sportsanlæg.

Samtidig er det ikke i orden, at vi konkurrerer med kommunens private udlejere, der prøver at få en forretning til at overleve.
 

2) Vedr. udlejning af klubhus

Af bestyrelsen

Forslag: Bestyrelsen foreslår, at klubhuset kun lukkes for udlejning i sejladssæsonen, dvs. fra d. 1/4 til d. 30/9.
 

3) Vedr. udlejning af klubhus

Af Kjeld Moselund, Medl.nr. 66

Forslag: Jeg foreslår, at klubhuset kun lukkes for udlejning i de perioder, hvor der mest arbejdes på bådpladsen med forårs– og efterårsklargøring: d. 15/3 -15/5 og d. 1/10 -15/11.
 

4) Vedr. handel med obligationer

Af Jens Jørgen Andersen

Kassereren anmoder om, at generalforsamlingen ved afstemning tilslutter sig den følgende formulering, som giver bestyrelsen mulighed for at handle med obligationer, alene med det formål at opnå en fornuftig forrentning af foreningens kapital:

"Generalforsamlingen bemyndiger hermed Frederikssund Sejlklubs bestyrelse til at oprette et værdipapirdepot, således at foreningen fortsat kan handle realkreditobligationer."

Sæt dit præg på sejlklubben


Efter 11 år i erhvervet afgår Lotte Moselund som formand. Det betyder, at der er plads til et nyt medlem i bestyrelsen.

Som medlem af sejlklubbens bestyrelse kan du sætte dit præg på foreningenslivet og hverdagen i FD. Du er med til at bestemme, hvordan foreningens midler bliver brugt, og du har mulighed at forøge sejlerglæden for både dig selv og sejklubbens andre medlemmer samt udefrakommende gæster og fremtidige medlemmer.

Du kan engagere dig i bestyrelsen med en konkret agenda eller blot et generelt ønske om at tilgodese medlemmernes interesser. Bestyrelsesposten indebærer omkring 8 møder om året, som tilpasses bestyrelsens kalender, og derudover er din indsats i høj grad styret af dine muligheder og motivation.

Dagsorden


Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens & udvalgenes beretning

 4. Kassereren fremlægger regnskabet

 5. Indkomne forslag

  1. Fra Erling Thomasen om at lukke helt for udlejning af FD's klubhus

  2. Fra bestyrelsen om at lukke for udlejningen fra 1/4 til 30/9

  3. Fra Kjeld Moselund om kun at lukke 15/3 - 15/5 og 1/10 - 15/11

  4. Fra Jens Jørgen Andersen om bemyndigelse til køb af obligationer

 6. Fastsættelse af kontingent

  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 7. Valg af formand

  • Lotte Moselund er på valg og modtager ikke genvalg

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne bestå af syv medlemmer og to suppleanter:

  1. Jens Jørgen Andersen er ikke på valg

  2. Niels Laursen er ikke på valg

  3. Morten Andersen er ikke på valg

  4. Henriette Taksøe er ikke på valg

  5. Torben Bay er på valg, modtager genvalg

  6. Christian Lumby er på valg, modtager genvalg

 9. Valg af suppleanter

  1. Christian Rasmus Møller er på valg, modtager genvalg

  2. Christian Hangel er ikke på valg

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Gabriela Gravenhorst er på valg

  2. Søren Bergh Andersen er som revisorsuppleant på valg hvert år

 11. Eventuelt

Later Event: March 4
KLUBAFTEN HOS NORTH SAILS