Back to All Events

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes for at stemme om vedtægtsændring. Der stemmes om at lade formuleringen "Valgbare er medlemmer, som er fyldt 21 år” udgå af §10.

Earlier Event: February 23
FD Generalforsamling 2017