C-holdet

The-Handyman.jpg

C-holdets formål :

At give et godt socialt fællesskab ved at vedligeholde og renovere klubhuset indvendigt og udvendigt, og samtidig spare klubben for penge.

Historie: I sommeren 2011 tog formanden og et par af klubbens ældre medlemmer til Kalundborg, som havde et aktivt C-hold af pensionister og andre interesserede, som tog sig af sejlklubbens klubhus og materiel. Der blev indkaldt til orienteringsmøde den 3. november. 16 klubmedlemmer mødte op og C-holdet var en realitet. At gruppen kom til at hedde ” C-hold” skyldes, at man ikke kunne finde et navn, som var bedre !

C-holdet mødes torsdage i lige uger kl. 10 fra oktober til april. Over en kop kaffe aftales, hvilke opgaver, der skal løses, og hvem der gør det. Der er gerne mindst 2 om opgaven. Et andet vigtigt bidrag til fællesskabet er frokosten kl. ca 12.30, den er for egen regning.

Listen over de opgaver C-holdet har løst er lang. Og det giver en god fornemmelse at komme i klubhuset og vide, at man er med til at give en hånd til fællesskabet. Der er altid brug for flere hænder, så har du tid og lyst, er du meget velkommen.